Logjistika dhe Magazina

Ne kemi një depo në kompaninë tonë ne Itali, ku mallrat menaxhohen dhe kontrollohen nga stafi ynë i kualifikuar.

GJITHCKA PER SIGURINE TUAJ

Ne jemi të pajisur me një program të veçantë për menaxhimin e dërgesave kombëtare dhe ndërkombëtare për të kontrolluar mbledhjen, shpërndarjen , stoqet, dëmet e mundshme dhe faturimin.

 

 

 

 

KËRKO OFERTË TANI

Na kontaktoni sot për të marrë një ofertë çmimesh.